Ontwerp en inrichting van medische modaliteiten en techniek! Kwaliteitscontrole is vooral samenwerken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever! MRI (Megnetic Resonance Imaging) is een techniek om een gedetaileerde afbeelding van het lichaam te maken! Architectuur brengt vastgoed tot leven en creëert een eigen identiteit! Medische techniek vervuld een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg!

.


Met NIOBIS Projectmanagement ben ik als zelfstandig professional actief. Vaak in complexe projecten en omgevingen op het gebied van bouw en techniek van vastgoed.

.

Publicaties en Artikelen

Het slopen rondom gebieden die gevoelig zijn voor trillingen en geluid vraagt de nodige afstemming maar is wel mogelijk.

 Wanneer er gesloopt moet worden rondom kritieke omgevingen die gevoelig zijn voor trilling en geluid zijn er een aantal zaken van belang, namelijk: een gedegen voorbereiding door middel van een werkplan waarin alle afgestemde procesafspraken worden vastgelegd (wanneer kan er gesloopt worden, wat zijn tijdsblokken waarin het niet kan, welke overlast kan wanneer wel en wanneer niet), communicatie met de omgeving en het belangrijkste is een nauwe afstemming met de betreffende gebruiker. Daarnaast is een goede partner die de sloop uitvoert cruciaal in het nakomen van de afspraken en de beschikking hebben over de juiste technieken.

Daarbij moet duidelijk de spelregels worden afgestemd wat wel en niet kan, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Calamiteiten die kunnen optreden zijn situaties die zich voordoen waarbij de sloopwerkzaamheden direct stil gelegd dienen te worden.

 

In onderstaande film wordt door middel van een staalkabel een betonnen balk doorgezaagd. Nadat de balk is los gezaagd van de hoofddraagconstructie kan deze door middel van een kraan worden afgevoerd. Deze techniek zorgt ervoor dat er met een minimum aan geluid en zonder trillingen zware betonnen constructie kunnen worden gesloopt. Dit gebeurd vlak naast een OK - complex die in gebruik is.

 

 

Reacties
QUOTE & LIJFSPREUK

"When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, adjust the action steps."

Confusius

 

"Tradities moeten doorbroken worden om voortgang te krijgen"

  

 

NIOBIS volgen?

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!